ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎತ್ತರದ ಕೋದಂಡರಾಮ ವಿಗ್ರಹ

ಹೊಸದಿಗಂತ 06-02-2017, ಪುಟ 1

ಹೊಸದಿಗಂತ 06-02-2017, ಪುಟ 9

Leave a Reply