ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಗಿರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಗೂ ರಾಮೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ

ಉದಯವಾಣಿ 10-02-2017, ಪುಟ 5

Leave a Reply