ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ|| ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ ರವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 19-02-2012, ಪುಟ 4

Leave a Reply