ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ

ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5th, 2014
ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ

ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ೨೧ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ

ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5th, 2014
ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ

ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.